عکاسی

چگونه از کودکان خجالتی عکس بگیریم؟

بخاطر جذابیت خاصی که بچه‌ها دارند خیلی از عکاسان، عکس گرفتن از بچه‌ها را جزء محبوب‌ترین موضوع می‌دانند. از طرف دیگر با اینکه بسیاری از بچه‌ها علاقه زیادی به عکاسی دارند ولی در این بین بچه‌هایی هم هستند که در مقابل دوربین عکاسی و حتی فیلمبرداری قرار نمی‌گیرند و نسبت به عکس گرفتن علاقه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. این موضوع خجالتی بودن بچه‌ها با اینکه عکس گرفتن را برای عکاس مشکل می‌کند و نمی‌گذارد که عکس آن طور که بخواهد نشود اما در ادامه راههایی به شما آموزش می‌دهیم که بتوانید به راحتی از بچه‌های خجالتی و کم رو عکس بگیرید.