اینترنت

با Reminderbaba ارسال هیچ ایمیلی را فراموش نکنید!

همه‌ی ما به هر نحوی از فراموشی‌های خود تجربه‌های تلخی داشته‌ایم، حتی ایمیل هم جزو یکی از آنهاست که هر وقت بخواهید یک ایمیل را در موعد مقرر به یک شخصی ارسال کنید بخاطر یه سری دل مشغولی‌ها آن را فراموش کرده و طبق معمول به روز و زمان دیگری موکول می‌کنید.

Reminderbaba ساده‌ترین روشی است که می‌توانید مهم‌ترین ایمیل‌هایی را که باید در یک روز خاص بفرستید برای شما یادآوری کند یعنی شما به کمک این سرویس می‌توانید یک ایمیل یادآور را بر اساس نوع خاصی که خودتان می‌خواهید مثلاً هر سه ماه به آن تعریف کنید که به وقتش، برای شما یک ایمیل یادآوری بفرستد.