اینترنت

دریافت نتایج جالب از ماشین حساب گوگل

google-calcدر پشت این ظاهر ساده گوگل ترفندهای زیادی مخفی هستند که ما از وجود آنها بی خبریم. در چند وقت پیش هم ما در اینجا و اینجا ترفندهایی از گوگل معرفی کردیم که در نوع خود جالب بودند. و حالا قصد داریم این بار ترفندهای جالب ماشین حساب گوگل را به شما نشان دهیم که مطمئناً در هیچ جا حرفی از آنها نشنیده اید و دیدن آنها خالی از لطف نیست!