متفرقه

سرگرمی آخر هفته: گم شدن بره ناقلا و دوستاش تو زیرزمین!

به دور از شوخی، برای من بره ناقلا جزو دوست داشتنی‌ترین کارتون‌هایی است که هر وقت یه جایی پخش می‌شه محاله ازش بگذرم! از بازی اینها هم نمی‌شه گذشت، بره ناقلا به همراه تیمی و شرلی (بره چاقه) تو این بازی Home Sheep Home 2 Lost Underground هستند.

شما باید در مرحله اول بازی، آن‌ها را از مانعی عبور دهید که پس از گذشت از یک مانع که چندان سخت هم نیست همه‌ی آنها در پشت مانع جمع کنید و چون در کل اینجا وزن‌شون روی زمین سست بخاطر شرلی زیاد می‌شه هر سه به زیرزمین سقوط می‌کنند که داستان اصلی بازی از همین جا شروع می‌شه که باید تمامی معمایی‌هایی را که در هر مرحله دارید را بگذرانید.