اینترنت

µTorrent سریعتری داشته باشید!

نرم افزار µTorrent یکی از معروف‌ترین نرم افزار‌ها برای دانلود فایل‌های تورنت می‌باشد که بسیاری از کاربران از آن استفاده می‌کنند. اما متأسفانه همین نرم افزار معروف یک عیب بزرگ دارد و با سرعتی که با استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود، دانلود می‌کنیم ندارد و حتی ممکن است که سرعت دانلود شما با استفاده از نرم افزار µTorrent به تک رقمی برسد که البته این سرعت می‌تواند محدودیتی باشد که از سرویس‌های تورنت می‌گیریم.

اما می‌خواهیم تنظیماتی روی همین نرم افزار انجام دهیم که مانند نرم افزارهای مدیریت دانلود، دانلود کنیم یعنی با سرعتی که اینترنت شما دارد.