ویندوز ۸ می تواند مورد توجه خیلی از کاربران قرار گیرد در حالی که ویندوزهای قبلی مایکروسافت از لحاظ رابط لمسی در تبلت ها مشکلاتی را به همراه داشت ولی در ویندوز ۸ این مشکلات به طور محسوسی بر طرف شده است که استقبال آفرین خواهد بود.

اکنون با آمدن ویندوز جدید بهتر نیست در ویندوز ۸ خود از تصاویر جدید نیز استفاده کنید؟! تصمیم گرفتیم اینبار برای شما دوستانی که دوست دارید ویندوز خود را با تصاویر جدید تجربه کنید یه سری تصاویر زیبا و در دو اندازه متفاوت آماده کنیم. امیدواریم که خوشتان بیاد.

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]

دانلود کنید [ ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۶۸×۱۳۶۶ ]