عکاسی

۶ راه برای اینکه خلاقیت‌ خود را در عکاسی افزایش دهیم

این را خوب می‌دانیم که اگر در هر کاری حالا چه نقاشی باشد یا عکاسی و یا مجسمه سازی و در کل هر کاری برای اینکه در آن موفق شویم باید خلاقیت داشته باشیم. در واقع شما به کمک خلاقیتی که داشته باشید یک سوژه را از ابعاد و زوایای مختلف در نظر می‌گیرید و می‌توانید بهترین گزینه و موقعیت را در هنگام عکاسی انتخاب کنید. برخی از افراد فکر می‌کنند که خلاقیت یک ویژگی ذاتی است که تنها برخی از افراد خوشبخت با آن متولد می‌شوند ولی در اصل اینطور نیست و هر کسی که اراده کند و فرایندهایی را برای پرورش خلاقیت خود طی نماید می‌تواند آن را کسب کند. در این مطلب می‌خواهیم ۶ راه را به شما ذکر کنیم که به کمک آن‌ها بتوانید خلاقیت خود را در عکاسی افزایش دهید.