متفرقه

بگردید گربه‌ها را پیدا کنید!

بازی و سرگرمی را می‌توان از راه‌های مختلف تجربه کرد حتی از تصاویری که باید گربه در آن‌ها پیدا کنید! این بازی چندان سخت نیست ولی می‌توان جزء سرگرمی به حساب آورد.

hidden-cat - گربه های پنهان

در این بازی، تصاویر واقعی از طبیعت و مناظر مختلف به شما می‌دهیم که در هر یک از آن‌ها گربه‌ای وجود دارد و شما باید آن‌ها را پیدا کنید. در ضمن این نکته را هم بگم اگر پس از ۲ دقیقه گربه ها را پیدا نکردید شما مشکل بینایی دارید چون این بازی برای تست بینایی و دید چشم نیز کاربرد دارد!