بازی و سرگرمی را می‌توان از راه‌های مختلف تجربه کرد حتی از تصاویری که باید گربه در آن‌ها پیدا کنید! این بازی چندان سخت نیست ولی می‌توان جزء سرگرمی به حساب آورد. در این بازی، تصاویر واقعی از طبیعت و مناظر مختلف به شما می‌دهیم که…