همیشه لازم است که در کافی نت ها و گیم نت های شلوغ از نرم افزارهای مدیریت سیستم ها استفاده کنیم تا بتوانیم به طور خودکار و ساده زمان سپری شده بین سیستم های فعال را ثبت و نرخی را بر اساس تنظیم خود تعیین…