اینترنت, ویندوز

نرم افزار مدیریت کافی نت محسن

همیشه لازم است که در کافی نت ها و گیم نت های شلوغ از نرم افزارهای مدیریت سیستم ها استفاده کنیم تا بتوانیم به طور خودکار و ساده زمان سپری شده بین سیستم های فعال را ثبت و نرخی را بر اساس تنظیم خود تعیین نماییم.

نرم افزار کنترل کافی نت نرم افزاری محسن از جمله بهترین نرم افزارهای مدیریت کافی نت و کلوپ های بازی و مکانهای مشابه که احتیاج به نگه داشتن وقت و محاسبه آن را دارد می باشد.

از این نرم افزار می توانید برای استفاده در کلوپ های بازی نیز استفاده کنید برای اینکار با تهیه دستگاه همراه این نرم افزار می توانید نمایش تصویر روی صفحه نمایش دستگاه بازی و نیز برق دستگاهها را کنترل کنید و یا آنها را با زمانی که تعیین می کنید محدود خواهید کرد.