آیا شما جزو آن دسته از افرادی هستید که اسکرین شاتهای زیادی از صفحه نمایش خود می‌گیرید؟ من خودم شخصاً این کار را همیشه برای اینکه آموزشی در سایت قرار دهم انجام می‌دم و از برنامه‌ها و قسمت‌های مختلف آن‌ها عکس‌هایی را برای بررسی بهتر…