شما به طور روزانه کم و بیش با کپی کردن فایل‌ها سر و کار دارید و می‌دانید اگر بخواهید فایلهای مختلفی را در چند جا کپی کنید چقدر کار خسته کننده‌ای خواهد بود. مثلاً اگر بخواهید ده فایل را که هر کدام در درایوی از…