اگر حافظه‌ام درست یاری کند از ویندوز ویستا بود که مایکروسافت نرم افزار Sticky Notes را به ویندوز‌هایش اضافه کرد تا کاربران در مواقعی که به قلم و کاغذ دسترسی ندارند برای یادداشت‌های شخصی خود از آن استفاده کنند. این نرم افزار ویندوز هنوز هم…