همیشه ما در کامپیو‌تر خود با نرم افزار‌ها و فایلهای مختلفی سر و کار داریم ولی در این بین یه سری از نرم افزار‌ها و فایل‌ها و پوشه‌هایی هستند که ما آن‌ها را بیشتر از بقیه استفاده می‌کنیم یعنی یه جورایی کار همیشگی ما هستند….