آرشیو تگ فضاها و عکس های تکراری در عکاسی

فضاها و عکس های تکراری در عکاسی

بسیاری از عکاسان بارها با فضاهای تکراری که عکسهای تکراری هم به مخاطب ارائه می دهد مواجه شده اند و نمونه ها و مثالهای زیادی برای این موقعیت و شرایط می شناسند و آن را در بسیاری از موارد به عنوان مشکل و موقعیت جدانشدنی می دانند. چرا که بسیاری از موقعیت ها ، فضاها و شرایط در زمان و مکانهای مختلف عیناً و با تغییرات اندکی تکرار میشوند. نشست های خبری، مطبوعاتی، در جمع خبرنگاران و … و بسیاری از برنامه های خبری دیگر از این مدل موقعیت های هستند.

منتشر شده توسط مهدی بهزادی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰
تاپیک: متفرقه | نظری دهید