بخاطر جذابیت خاصی که بچه‌ها دارند خیلی از عکاسان، عکس گرفتن از بچه‌ها را جزء محبوب‌ترین موضوع می‌دانند. از طرف دیگر با اینکه بسیاری از بچه‌ها علاقه زیادی به عکاسی دارند ولی در این بین بچه‌هایی هم هستند که در مقابل دوربین عکاسی و حتی فیلمبرداری قرار نمی‌گیرند و…