هر چند با اینکه دههٔ اول ماه محرم را سپری کردیم و یه کم پیام تسلیت گفتن دیر شده باشد ولی بابت اشکالاتی که در طی این مدت برای سایت بوجود آمد و وبسایت ما برای این مدت از دسترس خارج شده بود ناچاریم الآن…