این اتفاق برای هر کسی ممکن است پیش بیاید که موبایل خود را وقتی به بیرون می‌رود در منزل جا بگذارد و این اتفاق وقتی زجر آور است که روزانه تماس‌ها و پیامک‌های ضروری داشته باشید ولی اگر بتوانید از راه دور موبایل خود را…