نماز جزو امور واجب هر فردی است که باید هر روز و هر شب به آن توجه داشته باشد و وقتی ثواب آن رو بیشتر می‌بریم که اون رو اول وقت بخوانیم اما یه وقت‌هایی پیش می‌آد که بخاطر دلایل مختلفی از خوندن یکی‌شون در…