اینترنت

مترجم گوگل به درون جستجوی گوگل آمد! 

فکر نکنم این بروزرسانی گوگل چندان ضروری به نظر برسد ولی از این به بعد شما می‌توانید برای معانی جملات و کلمات سایر زبان‌ها از موتور جستجوی گوگل نیز استفاده کنید. این مورد رو با ترفند Define اشتباه نگیرید! Define برای تعریف و معنی یک…

پیدا کردن فاصله بوشهر تا اصفهان
اینترنت

یافتن فاصله و راهنمای مسیر دو شهر در گوگل 

همیشه ما شاهد شیرین کاری‌های گوگل بودیم و هستیم که این بار مسافت بین دو شهر را به سرویس جستجوی خود اضافه کرده است به طوری که شما می‌توانید به طور مستقیم در جستجوی گوگل دو شهر را نوشته و فاصله بین این دو و…