تا حالا با خودتون فکر کرده‌اید که چطور می‌توانید با سرویس‌های Gmail و Yahoo ایمیل‌های متفاوت‌تر و زیباتری ارسال نمایید؟ اصولاً وقتی ما ایمیلی را از طرف آشنایی و یا دوستی دریافت می‌کنیم به شکل متنی هستند که دریافت زیاد این ایمیل‌ها در روز می‌تواند…