همانطور که می‌دانید تماشای شبکه‌های تلویزیونی مستلزم سرعت مناسب اینترنت می‌باشد که بتواند به طور قابل قبولی شبکه‌ها را از اینترنت پخش کنید اما علاوه بر سرعت اینترنت ما نیاز به یک نرم افزاری داریم که این کار را برای ما به شکل ساده‌تر و…