یه مدتی بود که بخش سرگرمی ما آپدیت نشده بود که به همین منظور برنامه جدیدی ریختیم که هر هفته یک سرگرمی تازه داشته باشید. برای اولین سرگرمی، یک بازی جالب اما سخت را در نظر گرفته‌ایم و به اولین نفری که مرحله اول را…