با انتشار افزونه Emeil.ir برای این سایت، برخی دوستان درخواست کردند که آموزش ساخت این افزونه رو هم به ما بگید. ما هم قول دادیم و طبق درخواستی که این دوستان عزیز داشتند سعی کنیم تا امروز آموزشی ساده به سبک همین افزونه آموزش دهیم…