تبلیغات بییش از حد در بسیاری از سایت‌ها ما را اجبار می‌کند که افزونه‌ای به نام Adblock نصب کنیم ولی برخی سایت‌ها این افزونه را اگر در مرورگر خود نصب کرده باشید تشخیص داده و سایت آن‌ها برای شما باز نمی‌شود. چون این افزونه به…