بعضی عکاسان در مقوله هایی مانند چهره و یا عکاسی تجاری و صنعتی، علمی، خبری یا هنرهای زیبا متخصص می شوند. عکاسان چهره از افراد به صورت فردی یا گروهی عکس می گیرند و اغلب در استودیوهای شخصی خودشان کار می کنند. بعضی در تصویر برداری مجالس ازدواج یا مراسم دانشگاهی تخصص دارند و در محل مراسم کار می کنند.

عکاسان تجاری و صنعتی از سوژه های گوناگونی مانند ساختمان ها، مدلها، کالا های فروشی، هواپیماها و مناظر عکس می گیرند. این عکس ها در رسانه های مختلفی مانند کتاب ها، گزارشات، تبلیغات و کاتالوگ ها استفاده می شوند.

عکاسان صنعتی اغلب از تجهیزات،ماشین آلات،تولیدات، کارگران و صاحب منصبان شرکت ها عکس می گیرند. این عکس ها سپس در تجزیه و تحلیل پروژه های مهندسی، تبلیغات یا ثبت گسترش و کاراندازی تجهیزات مانند نصب تاسیسات اسکله به کار می رود. این نوع عکاسی معمولا در محل انجام می شود.
عکاسان علمی با استفاده از دانش تولیدکنندگان علم، داده ها و پدیدههای علمی و پزشکی را به تصویر کشیده ثبت می کنند. آنها معمولا در زمینه های علمی مانند مهندسی، پزشکی، زیست شناسی و شیمی از دانش اضافه بر عکاسی برخودارند.

گروه جدیدی از عکاسان که به آنها فتوژورنالیست (عکاسان خبری) گویند از مردم، مکان ها، رویدادهای ورزشی، سیاسی و اجتماعی که ارزش خبری داشته باشند برای روزنامه ها ، ژورنال ها، مجلات و تلویزیون می گیرند. بعضی از آنها حقوق بگیر هستند و بعضی دیگر هم که به آنها عکاسان آزاد می گویند به صورت شخصی کار می کنند.

عکاسان هنرهای زیبا، عکس های خود را بعنوان کارهای هنری می فروشند. آنها علاوه بر کارایی فنی، دارای استعداد و خلاقیت هنری نیز باشند.

عکاسان آزاد با شرکت های خاصی که ذخایر عکس را نگهداری می کنند قرارداد می بندد و امتیاز عکس های خود را به آنها داده و یا در مورد خاصی سفارش عکس می گیرند. این شرکت ها نیز به نوبه خود امتیاز استفاده از این عکس ها را به دیگر شرکت ها و مجلات می فروشند.