چراغ های صفحه کلیدهمانطور که می‌دانید در گوشه بیشتر صفحه کلید‌ها به جز تعداد محدودی، سه چراغ سبز رنگ – گاهی اوقات هم آبی رنگ – وجود دارد که با فعال کردن دکمه‌های آن‌ها چراغ آن‌ها نیز فعال می‌شود. ولی دوست دارید که این سه چراغ صفحه کلید با هم چشمک بزنند و رقص نور زیبایی را نمایش دهند؟! در این مطلب می‌خواهیم با استفاده از یک کد ساده و بدون هیچ برنامه خاصی یک فایل کوچکی ایجاد کنیم که با اجرای آن، چراغ‌های صفحه کلید شما… خلاصه اول کار بگم که زیاد استفاده‌اش نکنید که سوختن چراغ‌های صفحه کلیدتون گردن ما نیافتد!

در ابتدا نرم افزار Notepad را اجرا نموده و کد زیر را در آن کپی کنید:

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"
wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"
wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"
loop

در این کد ما دستور روشن شدن چراغ‌ها را می‌دهیم که با گذاشتن مقدار loop در انتهای کد به آن دستور می‌دهیم که به طور مداوم همین عمل را تکرار نماید.

پس، از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید و نام فایل blinker.vbs بنویسید و آن را ذخیره نمایید.

صبر کنید! هنوز روی فایل کلیک نکنید؛ اول یک آهنگ بذارید بعد روی آن کلیک کنید تا بفهمید چه حسی داره این… 🙂

خوب؛ وقتی این فایل را اجرا کردید باید یک روشی هم باشد که آن را غیرفعال کنید؛ برای این کار Ctrl+Alt+Delete را بزنید و به محیط Task Manager بروید و در تب Processes فایل wscript.exe را حذف کنید.